VICEVÆRT OG HÅNDVÆRKERE

ANDELSBOLIGFORENINGEN FANØGADE 34-36

FANØGADE 34-36

2100 KØBENHAVN Ø.

VICEVÆRT I FORENINGEN

Danny Larsen


Mobil: 5120 7630


Mail: vicevaert@fanogade34-36.dk

Viceværten kan hjælpe dig med;


  • Varme og vand i din lejlighed.
  • Rengøring af opgange og belsyning.
  • Vedligehold og oprydning af fællesarealer.
  • Snerydning mod gaden.
  • Akutte problemer i din lejlighed/ejendommen
 
 
 
 

FORTRUKNE HÅNDVÆRKERE

TØMRER OG SNEDKER

 

Virksomhed: Harris & Svendsen ApS

 

Kontaktperson:  Kristoffer Harris

 

Telefon: 2763 2013

 

Mail: kontakt@harrisogsvendsen.dk

 

VVS


Virksomhed: Hedegaard VVS


Kontaktperson: Poul Hedegaard


Telefon: 7876 8952


Mail: poul@hedegaardvvs.dk


EL-INSTALLATØR


Virksomhed:


Kontaktperson:


Telefon:


Mail:


RADIATOR- OG VANDMÅLERE


Virksomhed: Techem Danmark A/S


Kontaktperson: Wagn Hansen


Telefon: 4131 5914


Mail: wagn.hansen@techem.dk


 

Kontaktperson: Helle Clausen

 

Mail: hc@advokatbj.dk

 

 

Telefon: 3336 6680

 

Hjemmeside: www.advokatbj.dk


Administrator for foreningen arbejder efter foreningens vedtægter § 34


34.01. Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.

ADMINISTRATOR - ADVOKATERNE BYGUM & JOHNSEN