OMBYGNING AF ANDEL

ANDELSBOLIGFORENINGEN FANØGADE 34-36

FANØGADE 34-36

2100 KØBENHAVN Ø.

Her kan du læse om hvordan du ansøger om tilladelse til ombygning af din andel

INFORMATION OM OMBYGNING AF ANDEL

Hvis du vil foretage forandringer eller ombygning af din andel skal du ansøge bestyrelsen om tilladelse herfor iht. vedtægterne.


Bestyrelsen kan ikke umiddelbart benægte dig at foretage forandringer eller ombygning men har pligt til at kende til forandringerne. Du skal være opmærksom på at du er forpligtet til at arbejdet som udføres gennemføres efter gældene lovgivning og regler på området og at du ved et eventuelt salg skal have udarbejdet et VVS og EL eftersyn af din andel. Derfor kan det være en omkostelig affære, hvis du ikke sørger for at indhente byggetilladelser hos bestyrelsen og kommune eller hvis arbejdet ikke er lovligt udført.


Du kan starte processen om at  ansøge om byggetilladelse til højre på hjemmesiden. Hvis du skal forandre noget i din andel som kræver en kommunal tilladelse, så skal du henvende dig til Københavns Kommune - Byggeteknisk forvaltning og besidde følgende dokumentation;


  • Fuldmagt/byggetilladelse fra foreningen/bestyrelsen
  • Plantegninger og andre tegninger (plantegninger, situationsplan, facadetegninger, snittegninger)
  • BBR-blanketter til registrering af ændringer på din bolig


Alt efter hvor omfattende din forandring af andelen er, kan kommunen bede om ovenstående dokumentation. Du kan læse mere om byggetilladelser via LINKET HER. Du finder Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter i Njalsgade 13, 2300 København S. hvis du skal indhente plantegninger etc. Bygningens informationer er  matr. 1018 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Fanøgade 34-36, 2100 København Ø.


Du er velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller vil hører om hvad andre andelshavere har gjort.

KRAV OG REGLER IHT. VEDTÆGTERNE

Forandringer § 11


11.01. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen, jf. dog stykke 2.


11.02. Enhver forandring af boligen skal, inden den bringes til udførelse, forelægges til bestyrelsen for godkendelse. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer.


11.03. Ved følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættelse, men alene som vilkår for godkendelsen stille krav om normal, forsvarlig udførelse af arbejdet: Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende rum, forsænkning af lofter, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, opsætning af faste skabe, udvidelse af el-installationer og tilsvarende, sædvanlige forandringer.


11.04. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

ANSØG OM BYGGETILLADELSE

Har kan du ansøge bestyrelsen om tilladelse til at ombygge din lejlighed iht. vedtægterne.


Husk at  læse (til venstre) om hvad bestyrelsen kræver af dokumentation til din ansøgning for at kunne behandle den.