FREMLEJE AF ANDEL

ANDELSBOLIGFORENINGEN FANØGADE 34-36

FANØGADE 34-36

2100 KØBENHAVN Ø.

Her kan du læse om hvordan du ansøger om tilladelse til at fremleje din andel

INFORMATION OM FREMLEJE

Her kan du finde informationer om hvordan du ansøger bestyrelsen om tilladelse til at fremleje din andel. Du har iht. vedtægterne ret til at fremleje din lejlighed, men det er vigtigt at du har bestyrelsens godkendelse hertil, da det ellers i værste tilfælde kan resultere i en eksklusionssag.


Bestyrelsen finder det relevant og dens pligt at sikre et kendskab til hvem der befærdes i foreningens andele og på fællesarealer. Bestyrelsen har iht. vedtægterne ret til at afvise medlemmer og mulige lejere, hvis de finder det afgørende for foreningens veg og vel.


Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du vil undersøge dine muligheder for fremleje.

Vedtægterne om fremleje


Fremleje - § 12

12.01. En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang som en lejer kan efter lejeloven.


12.02. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne.


12.03. Enhver anmodning om udlejning skal rettes skriftligt til bestyrelsen og skal desuden indeholde en redegørelse for, hvorfor andelshaveren ønsker at udleje.


Har kan du ansøge bestyrelsen om tilladelse til at femleje din lejlighed.


Husk at  læse (til venstre) om hvad bestyrelsen kræver af dokumentation i din ansøgning for at kunne behandle den.

ANSØG OM FREMLEJE